วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบ ตู้กับข้าว ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

0
132

มอบ ตู้กับข้าว ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มจร

ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร

.
นที่ 20 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบ ตู้กับข้าว ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว Juntorn Saengsuwanwow (ประธานกรรมการ บริษัท นีโอเอ็กซิบิท จำกัด NEO EXHIBIT, Co.,LTD./ http://neo-exhibit.com/) ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมปันน้ำใจโดยการจัดทำตู้กับข้าวปันน้ำใจ เพื่อมอบให้กับส่วนงานหรือองค์กรสำหรับจัดตั้งไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมการแบ่งปันน้ำใจระหว่างกันสำหรับทุกชุมชนและสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้รับมอบคือ พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มจรและประสานงานโครงการโดย ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมแบ่งปันน้ำใจทั้งในฐานะผู้ให้และผู้รับผ่านตู้กับข้าว ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 นี้ ตู้นี้จัดตั้งไว้ ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร
.
ข่าว : ศูนย์อาเซียนศึกษา
เกาะติดความปลื้ม 28 มกราคม "ความปลื้มไม่มีที่สิ้นสุด" ธรรมยาตรา ...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here