20 กันยายน 2564 ร่วมสัมมนา “พัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแนววิถีใหม่” 134 ปี มหาจุฬา พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสันติสุข ผ่านระบบ Application Zoom

0
545

20 กันยายน 2564 ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  ร่วมสัมมนา “พัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแนววิถีใหม่” 134 ปี มหาจุฬา พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสันติสุข ผ่านระบบ Application Zoom

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here