วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ งาน “วันปิยมหาราชรำลึก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

0
298
วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  ดร.ลำพอง กลมกูล รก. ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ #ร่วมงาน “วันปิยมหาราชรำลึก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here