3 กันยายน พ.ศ.2564 โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5

0
545
ในวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 ภาคบ่าย เวลา 12.00 น.
#ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิขาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมสัมมนาในกิจกรรม #โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 ปลูกและปลุกพลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ป.ป.ช.
ศูนย์อาเซียนศึกษา http://rasc.mcu.ac.th/?p=9077

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here