1 กันยายน 2564 โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4

0
797
ในวันพุธ ที่ 1 กันยายน  พ.ศ.2564 ภาคบ่าย เวลา 12.00 น.
ดร.ลำพอง กลมกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริหารวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมสัมมนา #ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 หลักธรรมเพื่อขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ป.ป.ช.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here