2-3 เมษายน 2563 ส่วนวิจัย ฯ อบรม การวิเคราะห์ LISREL สำหรับการวิจัย่ทางพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 4

0
98

ระหว่าง 2-3 เมษายน 2563 ส่วนวิจัย ฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา บริการวิชาการ ภายใต้โครงการคลีนิกวิจัย
จัดอบรม การวิเคราะห์ LISREL สำหรับการวิจัย่ทางพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 4

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here