10-08-63 เจริญพุทธมนต์ ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
104

วันจันทร์ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
#บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษา ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่นิสิต ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
.
ข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here