ตารางสอน ป.ตรี คณะครุศาสตร์ 1/2563

0
48

ตารางสอน ป.ตรี คณะครุศาสตร์ 1/2563

วันจันทร์ (เช้า) เวลา 09.00-11.00 น. วิชา สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (000238) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและอังกฤษ (2 เอก)

(บ่าย) เวลา 12.00-14.00 น. วิชา วิชา สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (000238) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาสังคมศึกษา

(บ่าย) เวลา 12.00-16.00 น. วิชา การวัดและการประเมินการเรียนรู้ (200309) ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว
——–
วันอังคาร (บ่าย) เวลา 12.00-16.00 น. การวัดและประเมินการเรียนรู้ (200309) ชั้นปี 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา
——
วันพุธ (เช้า-บ่าย) เวลา 08.00-13.00 น. การวัดและประเมินการเรียนรู้ (200309) ชั้นปี 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย / สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

Click ตารางรวม ปี 1-4 คณะครุศาสตร์ มิถุนายน 2563- ตุลาคม 2563 [File PDF]

Click ตารางรวม ปี 1-4 คณะครุศาสตร์ มิถุนายน 2563- ตุลาคม 2563 [File Exel]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here