24-27 กรกฎาคม 2560 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการพุทธสถานเชิงพุทธ : กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย

0
103

ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560

ศูนย์อาเซียนศึกษา นำโดยพระศรีธวัชเมธี รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซีบนศึกษา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาเชิงพื้นที่ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการพุทธสถานเชิงพุทธ : กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย (1) ศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย บุโรพุทโธ เจดีย์ เซวู เป็นต้น (2) วิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา Smaratungga Buddhist College ซึ่งมีพระ อุตตาโม (Ven.Uttamo) นิสิตปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนา ของวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ IBSC เป็นผู้อำนวยการและเป็นผู้ประสานงาน จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงพื้นที่ร่วมกับศูนย์อาเซียน (3) เครือข่ายมหาวิทยาลัย PASCASARJANA Insturute Seni Indonesia Yogyakarta (คลิก https://pasca.isi.ac.id/) พบและพาเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยโดย Prof.Dr.Djohan,M,Si คณบดีคณะดนตรี

ศูนย์ข่าวอาเซียนศึกษา มจร รายงาน 

PASCASARJANA Insturute Seni Indonesia Yogyakarta

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here