7-8 พฤศจิกายน 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ด้านการเขียนบทความวิชาการ

0
297

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562
#เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน
โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ด้านการเขียนบทความวิชาการ
#โดยสถาบันพัฒนาพระวิทยากร #ร่วมมือกับศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยากรโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป,ดร. (สถาบันพัฒนาพระวิทยากร / https://www.naiin.com/writer/029604 / https://www.youtube.com/watch?v=nuqUOUJBsXY) และ ดร.ลำพอง กลมกูล รก.ผอ.ส่วนวิจัย ฯ
.
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562
.
วัตถุประสงค์ (1) การเขียนบทความสารคดี เพื่อการเผยแผ่ ที่เหมาะกับพระวิทยากรและพระสงฆ์นักพัฒนาที่อยากนำเสนองานในรูปแบบบทความวิชาการและนิสิตที่สนใจทั่วไป
.
สถานที่ ห้อง A401 ชั้น 4 โซน A อาคารเรียนรวม (ย้ายจากชั้น 2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
.
ข้อมูลเพิ่มเติม พระไพรัช เขมจารี โทร. 098-109-1783
.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here