2 กันยายน 2562 โครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ไทย-ลาว

0
361

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษาจัดโครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียน: กรณีศึกษาความสัมพันธ์ไทย-ลาว
ASEAN Sangha Youth Project: A case study of Thai – Laos Relations
ณ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี
โดยในช่วงเช้าเป็นการสัมมนากลุ่มในประเด็นการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมและกิจกรรมWorkshopให้นิสิตได้แสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อนเตรียมตัวลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงบ่าย

ข่าวโดย: ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา

หมายเหตุเอกสารประกอบ : [เอกสารโครงการยุวสงฆ์อาเซียนสัมพันธ์ 2562 Word]  [กำหนดการ/ล่าสุด]
[เอกสารบรรยายประกอบการทำกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ไทย-ลาว PPT]  [Booklet เอกสารประกอบการทำกิจกรรมภาคสนาม]

3 กันยายน 2562 วันที่ 2 ของโครงการนิสิตสัมพันธ์อาเซียนฯ
เป็นการกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมของไทย – ลาว ณ วิทยาลัยสงฆ์จำปาสัก นครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระสุวรรณ จันทะราช เจ้าคณะแขวงจำปาสัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จำปาสัก เพื่อเรียนปรึกษาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์จำปาสักและศูนย์อาเซียนศึกษา ด้านการวิจัยและบริการวิชาการในประชาคมอาเซียน ซึ่งพระเดชพระคุณได้เห็นความสำคัญและยินดีในการจัดทำความร่วมมือครั้งนี้ โดยศูนย์อาเซียนศึกษาและมจร วิทยาเขตอุบลราชธานี จะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ห้องนอน และสถานที่ในร่ม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here