26 มิถุนายน 2562 รับเชิญขับเสภา พร้อมร่วมงานเนื่องในวันสุนทรภู่ Suhthorn Phu Day ณ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ

0
363

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562
ดร.ลำพอง กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัย ฯ บริการวิชาการ รับเชิญขับเสภา พร้อมร่วมงานเนื่องในวันสุนทรภู่ Suhthorn Phu Day และและเยี่ยมชม มุมอาเซียนศึกษา ของภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ (Shrewsbury International School Bangkok Riverside 1922 Charoen Krung Road, Bang Kholame, Bangkok https://bit.ly/31SonFb)
วันสุนทรภู่ (Suhthorn Phu Day) วันที่รำลึกถึงคูณูปการของมหากวีเอกของไทย (สุนทรภู่ กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์-https://bit.ly/2K31V70) สืบเนื่องจากเมื่อ พ.ศ.2530 ทางรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ทุกวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ ในฐานะเป็นผู้มีความโดดเด่นด้านงานวรรณกรรม หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” รวมถึงองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่อง “สุนทรภู่” ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ 200 ปีเกิด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here