ระหว่าง 11-15 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมการประชุมวิสาขบูชาโลก Đại Lễ Vesak 2019 Tại Chùa Tam Trúc ที่ Tam Chúc- Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam

0
421

ระหว่าง 11-15 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมการประชุมวิสาขบูชาโลก Đại Lễ Vesak 2019 Tại Chùa Tam Trúc ที่ Tam Chúc- Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam และเข้าร่วมสัมมนา (International Conference) ในหัวข้อ “วิธีการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาเชิงจริยธรรมของประชาคมโลก” (Buddhist Approach to Global Education in Ethics) น่าสนใจและสำคัญมากสำหรับการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันที่มีการบูรณาการวิธีการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาจริยธรรมของคนในสังคม


Vesak 2019 at Ha Nam, Vietnam
12th – 14th May 2019


Explore ASEAN: Yen Tu Mountain, Vietnam
15th May 2019

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง ลำพึง กลมกูล, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here