สุธิดา มีเพียร และคณะ (2561). นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ “เสียมเรียบ : วิถีชีวิตชาวกัมพูชา”

0
220

เครือข่ายนักวิจัยศูนย์อาเซียนศึกษา
—–
สุธิดา มีเพียร และคณะ (2561). นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ “เสียมเรียบ : วิถีชีวิตชาวกัมพูชา” นวัตกรรมจากงานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยของศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับสถาบันภาษา มจร ปีงบประมาณ 2561 (คลิกเพื่อชมวิดีทัศน์-https://bit.ly/2RIiiGF)]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here