โครงการคลินิกวิจัยอาเซียน (ให้คำแนะนำด้านการทำวิจัย ฟรี)

0
154

โครงการคลินิกวิจัยอาเซียน ให้คำปรึกษาการออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนาและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง  ท่านที่สนใจสามารถนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี  ให้คำปรึกษาโดย   ดร.ลำพอง กลมกูล (ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ) Id line: lklomkul หรือที่ห้อง A401 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here